Dragos Botezat
Nascut la 18 iulie 1973 in Bucuresti, Romania
1993-1998 - absolvent al ”Universitatii de Arte Bucuresti”, Facultatea de Arte Plastice, sectia Pictura
A studiat cu urmatorii artisti:
1993-1994 cu Gheorghe Anghel, 1994-1996 cu Florin Mitroi si 1996-1998 cu Florin Ciubotaru
1998 Membru al "Uniunii Artistilor Plastici din Romania", Filiala Bucuresti

Expozitii personale:

2019 iun- ”Rooftop of Bucharest”, Bucuresti, Teatrul Elisabeta, pictura
2019-2020 - Expunere in spatiul Kvala Restaurant, Bucuresti, pictura
2017 mar - ”Pattern Paris” la Galeria Kube Musette, Bucuresti, pictura
2014 dec - la Galeria Pavel SuSara-Colony Art, pictura
2013 aug - ”Piknik” la Galerie-Zeitzone din Berlin, pictura
2008-2010 - Expunere in spatiul Alpha Bank Dorobanti, Bucuresti, pictura
2006-2009 - Expunere in spatiul Alpha Bank Unirii, Bucuresti, pictura
2006-2010 - Expunere in spatiul Bucurestiul Insular, Bucuresti, pictura
2003-2005 - Expunere in spatiul Romantic Travel, Bucuresti, pictura
2002 mar - ”Sam-man”, Galeria Bucuresti Mall, Bucuresti, pictura
2001 nov - Expunere permanenta in spatiul Finans Bank, Bucuresti, pictura
2001 mar - la French Village-Sofitel, Bucuresti, pictura
2001 oct - Expunere permanenta in spatiul Unicredit Leasing-Office, Grand Hotel Marriott Bucuresti, pictura
1999 oct - ”Traiectorii” la Galeria Coltea Bucuresti, pictura
1999 iun - Bank Austria Creditanstalt, Bucuresti, 
pictura
1999 ian - ”Hiperhomogenic” la Clubul Micul Print, Bucuresti,  pictura
Participari la expozitii de grup:
2023
nov - „Inspiring Europe", Bruxelles, la Comisia Europeana, pictura si acuarela
oct-nov - „Salonul National de Arta Contemporana”, SNAC 2023 din Bucuresti, UNAgalery in cadrul Combinatului Fondului Plastic, pictura
oct-nov - "Bienala Internationala de Arta Vizuala" din Brasov, Galeria9/Cladirea Teatrului Sica Alexandrescu Brasov, editia III-a, pictura
oct-nov - “Saloanele Moldovei”  din Bacau, Galeria „Frunzetti”, editia XXXIII-a, pictura
oct -”Bienala de Pictura”  din Tulcea  „Alexandru Ciucurencu”, editia III-a, pictura
sep - “Peisaj Contemporan”, Caminul Artei, Bucuresti,  pictura
sept oct -
“Salonul Anual de Acuarela” din Calarasi, Muzeul Dunarii de Jos, editia VII-a, acuarela
aug-sep -
“Saloanele Moldovei” din Chisinau, Centru Expozitional ”Constantin Brâncusi”, editia XXXIII-a, pictura
iul-sept -
“Bienala Nationala de Arta” din Constanta, “Camil Ressu”, Muzeul de Arta Constanta, editia II-a, pictura/ Nominalizare si Tabara de creatie
2022-23, dec-feb- 
“Salonul de Miniatura”, MAMCO Pavel Susara, editia II-a, pictura

2020 aug-oct- “Bienala Nationala de Arta” din Galati, “Camil Ressu”, editia I, pictura
2005 iul -
”Masinile Timpului”, Universitatea Sapientia, Delahoya Festival, Cluj Napoca,  pictura, 
1999 sep-dec
la Bucuresti-Mall, parter si etaj, Bucuresti, pictura
1999 iun 
la World Trade Center, Bucuresti, pictura
1998 oct
“Salonul de Arta Bucuresti”, Galeria Galla, pictura
1998 iun
“Sperietoarea”,Bucuresti, Otopeni, instalatie cu grupul Palnia
1998 iun
“Expozitia Absolventilor”, MNAC Palatul Parlamentului, Bucuresti, pictura
1998 mai
“Desen”, desen in bitum
1996 sep
”Salonul Municipal”, Oficiul National de Arta Contemporana, Teatrul National Bucuresti,  pictura
1995 dec
Galeria Galla,Bucuresti, pictura
1995 nov
”Ipostaze in lucru-Ipostaze de lucru”, Galeria Caminul Artei, Bucuresti, pictura
Premii: 
2023 - Nominalizare & Tabara de Creatie, oferit de catre Muzeul de Arta Constanta in cadrul Bienalei de Arta
1996-1998 - Atelier de creatie ”Octav Doicescu”, bursa oferita de Asociation France Roumanie ART(AFRA)
1996 - “Lucian Grigorescu”, bursa pentru desen oferita de Universitatea De Arte Bucuresti
1996 - Bursa de studiu la Venetia, oferita de Universitatea De Arte Bucuresti
2001- Premiul pentru originalitate pentru standul Romantic Travel la Targul National de Turism
2001- Premiul pentru design pentru standul Romantic Travel la Targul National de Turism
Lucrari donate in muzee: 
Parlamentul Romaniei, Bucuresti Mall, Muzeul de Arta Constanta
Lucrari in colectii private din Romania, Franta, Suedia, Olanda,Belgia, SUA,..
Experienta profesionala: 
2010-present - Prelucrare foto-video
2010 - 2012 - Machetare si prelucrare foto la revista de vanatoare VPR , Revista Vânătorul și Pescarul Român | AGVPS
2004 - 2010 - Art Director, Pictor si Designer la Romantic Travel Studio si Romantic Travel
1998 - 2010 - Art Director, Pictor si Designer la Club Contele Dracula Bucuresti
Articole despre artist si opera sa in publicatii ca: ELLE sept.1999, INREVIEW martie si aprilie, BOOK OF LIST iunie1999, CASA LUX nov.2001, aparitii in calitate de pictor la posturile TV PRIMA si TELE7ABC.
Dragos Botezat
Born on July 18, 1973 in Bucharest, Romania
1993-1998 - graduate of "Bucharest University of Arts", Faculty of Fine Arts, Painting section
He studied with the following artists:
1993-1994 with Gheorghe Anghel, 1994-1996 with Florin Mitroi and 1996-1998 with Florin Ciubotaru
1998 Member of the "Union of Visual Artists from Romania", Bucharest Branch
PERSONAL EXHIBITIONS:
2019 June - "Rooftop of Bucharest", Bucharest, Teatrul Elisabeta, painting
2019-2020 - Exhibition in the Kvala Restaurant space, Bucharest, painting
2017 March - "Pattern Paris" at Kube Musette Gallery, Bucharest, painting
2014 Dec - at the Pavel SuSara-Colony Art Gallery, painting
2013 Aug - "Piknik" at Galerie-Zeitzone in Berlin, painting
2008-2010 - Exhibition in the space of Alpha Bank Dorobanti, Bucharest, painting
2006-2009 - Exhibition in the Alpha Bank Unirii space, Bucharest, painting
2006-2010 - Exhibition in the Insular Bucharest space, Bucharest, painting
2003-2005 - Exhibition in the Romantic Travel space, Bucharest, painting
2002 March - "Sam-man", Bucharest Mall Gallery, Bucharest, painting
2001 Nov - Permanent exhibition in the Finans Bank space, Bucharest, painting
2001 March - at the French Village-Sofitel, Bucharest, painting
2001 Oct - Permanent exhibition in the Unicredit Leasing-Office space, Grand Hotel Marriott Bucharest, painting
1999 Oct - "Trajectories" at Coltea Gallery Bucharest, painting
1999 June - Bank Austria Creditanstalt, Bucharest, painting
1999 Jan - "Hyperhomogenic" at the Little Print Club, Bucharest, painting
Participation in group exhibitions:
nov - „Inspiring Europe" Brussels, at European Commission, painting and watercolor
2023 Oct-Nov "National Salon of Contemporary Art", SNAC 2023 in Bucharest, UNAgaleria within the Plastic Fund Combine, painting
2023 Oct-Nov - Brasov International Biennale of Visual Art, Gallery 9/Sica Alexandrescu Theater Building, Brasov, 3rd edition, painting
2023 Oct-Nov-
"Moldova Salons" from Bacau, "Frunzetti" Gallery, XXXIII edition, painting
2023 Oct -
"Biennale of Painting" from Tulcea "Alexandru Ciucurencu", 3rd edition, painting
2023 sep -
"Contemporary Landscape", Caminul Artei, Bucharest, painting
2023 Sept Oct -
"Annual Watercolor Salon" in Calarasi, Lower Danube Museum, 7th edition, watercolor
2023 Aug-Sep -
"Saloone Moldovei" from Chisinau, "Constantin Brâncusi" Exhibition Center, XXXIII edition, painting
2023 July-September -
"National Art Biennale" in Constanta, "Camil Ressu", Constanta Art Museum, II edition, painting/Nomination and Creative Camp
2022-23, dec-feb- 
"Miniature Salon", MAMCO Pavel Susara, 2nd edition, painting
2020 Aug-Oct-
"National Art Biennale" from Galati, "Camil Ressu", edition I, painting
July 2005 -
"Time Machines", Sapientia University, Delahoya Festival, Cluj Napoca, painting,
1999 sep-dec
at Bucharest-Mall, ground floor and first floor, Bucharest, painting
1999 jun-
at the World Trade Center, Bucharest, painting
1998 oct-
"Salonul de Arta Bucharest", Galla Gallery, painting
1998 june-
"Sperietoarea", Bucharest, Otopeni, installation with the Palnia group
1998 june- "Exhibition of Graduates", MNAC Palace of the Parliament, Bucharest, painting
1998 may-
"Drawing", drawing in bitumen
1996 sep-
"Municipal Hall", National Office of Contemporary Art, Bucharest National Theatre, painting
1995 dec-
Galla Gallery, Bucharest, painting
1995 nov-
"Working Poses - Working Poses", Caminul Artei Gallery, Bucharest, painting
Prizes:
2023 - Nomination & Creation Camp, offered by the Constanta Art Museum as part of the Art Biennale
1996-1998 - Creative workshop "Octav Doicescu", scholarship offered by Asociation France Roumanie ART(AFRA)
1996 - "Lucian Grigorescu", scholarship for drawing offered by the Bucharest University of Arts
1996 - Study scholarship in Venice, offered by the Bucharest University of Arts
2001 - The award for originality for the Romantic Travel stand at the National Tourism Fair
2001 - Design award for the Romantic Travel stand at the National Tourism Fair
Works donated to museums:
Romanian Parliament, Bucharest Mall, Constanta Art Museum
Works in private collections from Romania, France, Sweden, Holland, Belgium, USA,...
Professional experience:
2010-present - Photo-video processing
2010 - 2012 - Layout and photo processing at VPR hunting magazine, Romanian Hunter and Fisherman Magazine | AGVPS
2004 - 2010 - Art Director, Painter and Designer at Romantic Travel Studio and Romantic Travel
1998 - 2010 - Art Director, Painter and Designer at Club Contele Dracula Bucharest
Articles about the artist and his work in publications such as: ELLE Sept. 1999, INREVIEW March and April, BOOK OF LIST June 1999, CASA LUX Nov. 2001, appearances as a painter on PRIMA and TELE7ABC TV stations.
Back to Top